Politikalarımız

Kalite Politikası
Toplum kalite anlayışını benimseyerek müşteri odaklı çalışır.
Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir.
Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır.
Çevre Politikası
Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve şartlarına uyulur.
Çevreye olabilecek zararların asgariye indirilmesi, doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması esastır.
Çevre yönetim sistemi ve çevre bilinci tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası
Tüm çalışanlarımız tarafından;
İş sağlığı ve iş güvenliği kuralları uygulanarak,
Tüm yasa ve yönetmelikler uygulanarak,
Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratılarak tüm kazalar önlenir.
Organizasyon ve yetenek geliştirme, kalıcı ve sürekli gelişen şirket kültürü anlayışı içinde, şirketi geleceğe taşıyarak organizasyon ve insan gücü oluşturularak kalıcılık sağlanır.
Çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur.
Çalışanların tek başına ve takım olarak yenilikçi ve verimli çalışmaları özendirilir.
Stratejik alt yapı tüm süreçlerde en iyi donanım ve uygulamaları ile desteklenir.
Teknoloji ve Ar-Ge Politikası
Teknolojik yenilikler, rakiplerinden hızlı adapte olarak sürekli ürün, kalite ve verimlilik alt yapısı sağlar.